ثبت موارد ویژه

ثبت موارد ویژه


مواردی مانند کارخانه‌های برند، برج‌های بلند مرتبه، هتل‌ها …  و موارد دیگری که نیاز به بررسی و پیگیری ویژه جهت تهاتر یا فروش دارند را در این بخش ثبت نمایید. این موارد به صورت اختصاصی پیگیری می‌شوند و به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.

ثبت موارد ویژه

 

من ربات نیستم