تعرفه خدمات

 

تعرفه خدمات عمومی مرکز تهاتر ایران


        نوع آگهی                                      هزینه

1- ثبت آگهی 30 روزه ……………………… رایگان

2- ثبت آگهی 90 روزه ……………………… رایگان

3- ثبت آگهی ویژه      ……………………… 80،000

4- بسته عضویت 10 روزه      ……………………… 280،000

5- بسته عضویت 30 روزه      ……………………… 599،000

تمامی قیمت‌ها بر اساس تومان می باشد.