تعرفه خدمات

 

تعرفه خدمات عمومی مرکز تهاتر ایران


        نوع آگهی                                      هزینه

1- ثبت آگهی 30 روزه ……………………… 4،000

2- ثبت آگهی 90 روزه ……………………… 10،000

3- ثبت آگهی ویژه      ……………………… 20،000

4- نردبان نمودن آگهی …………………….. 8،000

5- تمدید نمودن آگهی ……………………..  3،000


تمامی قیمت‌ها بر اساس تومان می باشد.

 

تعرفه تبلیغات vip در مرکز تهاتر ایران

(ویژه شرکت ها وهولدینگ ها)


هولدینگ ها و شرکت‌هایی که متقاضی تبلیغات ویژه در مرکز تهاتر ایران هستند. می‌توانند از طریق فرم زیر اطلاعات خود را ارسال نمایند. ارسال اطلاعات به صورت محرمانه می‌باشد و فقط در اختیار مدیر بخش تبلیغات قرار خواهد گرفت.


فرم درخواست اسپانسرینگ و درج تبلیغات (vip)

فرم درخواست اسپانسرینگ و یا درج تبلیغات ویژه

  • شرکت‌ها و یا هولدینگ‌های تجاری می‌توانند از طریق فرم زیر درخواست اسپانسرینگ و یا درج تبلیغات را ثبت نمایند. این اطلاعات به صورت محرمانه برای مدیر بخش تبلیغات ارسال خواهد شد.

 

یک عدد دو رقمی وارد کنید