تعرفه خدمات

 

تعرفه خدمات عمومی مرکز تهاتر ایران


        نوع آگهی                                      هزینه

1- ثبت آگهی 30 روزه ……………………… رایگان

2- ثبت آگهی 90 روزه ……………………… رایگان

3- ثبت آگهی ویژه      ……………………… 80،000

فروش یا تهاتر موارد ویژه که در بخش “ثبت موارد ویژه” ثبت می‌شود توسط کارشناسان فروش بررسی و پیگیری خواهد شد.

تمامی قیمت‌ها بر اساس تومان می باشد.