برگه شکایات

ارسال شکایات کاربران


کاربران گرامی در صورت داشتن هرگونه شکایت می‌توانید مسیر‌های زیر را دنبال نمایید.شکایت کاربران به صورت مستمر بررسی و در صورت نیاز اقدامات لازم انجام خواهد شد.

1.به صورت مستقیم با شماره 22374067(20خط) تماس و داخلی 3 را شماره گیری نمایید. پیام خود را در صندوق صوتی مجموعه ثبت نمایید. امکان دریافت نظرات و ثبت شکایات در صندوق صوتی به صورت 24 ساعته برای کاربران فراهم می‌باشد.

2. در صورت مشاهده موردی تخلف در آگهی‌های منتشر شده، به قسمت پایین آگهی مورد نظر رفته و در  بخش “گزارشات” موارد تخلف را ثبت نمایند.

3. فرم ارسال شکایات در بخش “شکایات کاربران” نیز امکان ارسال هرگونه مطلبی را به تیم پشتیبانی فراهم کرده است.


   

فرم ارسال شکایت به مرکز تهاتر ایران

 

Verification

  • Submit